Sołectwo Biernatka jest najmniejszą miejscowością należącą do Gminy Czarne, należy do powiatu człuchowskiego w województwie pomorskim. Przez Biernatkę przebiega droga wojewódzka 201 z Barkowa do Gwdy.

Na rozwój i świetność miejscowości przypada okres pierwszej połowy XX wieku, w której to znajdowała się szkoła, młyn, restauracja, piekarnia, kuźnia, gorzelnia, cegielnia oraz jedna z pierwszych na tym terenie hydroforni.

Po drugiej wojnie światowej do miejscowości zaczęła przybywać ludność z różnych części Polski, a w większości z południowej. Kilka rodzin przybyło z zsyłki z powodu tzw. Akcji Wisła.

W chwili obecnej miejscowość zamieszkuje sto czternaście osób (114 osób) z czego 1/3 to dzieci i młodzież w wieku od roku do 25 lat. Znajdują się w niej 23 budynki mieszkalne w tym dwa wielorodzinne.

Miejscowość Biernatka posiada swoje ujęcie wody, które to zasila wszystkich mieszkańców. Przez wieś przebiega kanalizacja ściekowa, do której podłączonych jest ponad 50 % budynków mieszkalnych. W Biernatce znajduje się przystanek autobusowy, sklep i świetlica wiejska.

Sołtysem sołectwa Biernatka jest Daniel Birosz, który pełni swoją drugą kadencję. Skład rady sołeckiej jest następujący: Dorota Lipska, Marek Patalas, Paweł Kowalak, Franciszek Chmielewski.